Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. -...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo chi

- Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những...

Xem thêm


Hướng dẫn lập bảng kê báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập,...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng báo cáo lợi nhuận

- Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì...

Xem thêm


Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao

- Đây là chức năng nổi bậc của phần mềm. Chức năng này cho phép bạn tìm...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật danh mục phòng bàn

- Tại giao diện chính của chương trình bạn vào dịch vụ cà phê trên thanh menu...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo mua bán

Đây là chức năng nâng cao và nổi trội của phần mềm. Ngoài những thông tin cần...

Xem thêm


language