OS:Windows All
Đánh giá:        3★- 5 đánh giá  ĐG của bạn? Phần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuatPhần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuatPhần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuatPhần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuatPhần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuat
Hãy gọi:    0909 348689 để được hỗ trợ ngay

 

Phần mềm quản lý sản xuất, phan mem quan ly san xuat

Phần mềm quản lý sản xuất

08/06/2016Phần mềm Vinecmacc

Miễn phí dùng thử 30 ngày :

Miễn phí dùng thử

Mô tả sản phẩm :

+ Phần mềm quản lý sản xuất Vinemacc giúp bạn quản lý quá trình sản xuất với nhiều công đoạn phức tạp.
+ Phần mềm Vinemacc rất dễ dàng giao tiếp với Excel: bạn có thể kết xuất ra excel hoặc nhập dữ liệu vào từ file excel.
+ Quản lý vật tư, thành phẩm, vật tư qua công đoạn, Theo dõi tồn kho, năng suất sản xuất
+ Theo dõi, xem báo cáo, cập nhật dữ liệu trên smathphone
+ Dễ dàng quản lý việc chuyển hàng/ tiền giữa các kho mà không sợ thất thoát theo giải pháp thông minh

Từ khóa

Bạn có thể tìm kiếm phần mềm này của chúng tôi bằng các từ khóa:

+ Phần mềm quản lý sản xuất

Phan mem quan ly san xuat

Hãy gọi:    0909 348689 để được hỗ trợ ngay

 

language