Hướng dẫn cài đặt và tính hoa hồng theo sản phẩm

Hướng dẫn cách cài đặt và xem lương nhân viên, hoa hồng.

Xem thêm


Hướng dẫn tải Ultraview

Do phần mềm điều khiển từ xa Teamview thường bị khóa, nên quý khách vui lòng sử...

Xem thêm


Hướng dẫn chọn server

Default: Server mặc định Server1, Server3: Sử dụng server này khi hệ thống quá...

Xem thêm


Hướng dẫn chuyển sản xuất từ số lượng nguyên liệu

Vào [Phiếu chuyển kho] => [Tiện ích] => [Cài đặt], check chọn [Chọn sản xuất từ...

Xem thêm


Hướng dẫn định lượng theo thành phẩm hoặc nguyên liệu

Vào [Danh mục sản phẩm], chọn sản phẩm có loại là thành phẩm, click ở cột [định...

Xem thêmHướng dẫn phiếu nhập trả lại

- Phiếu nhập trả lại thường dùng khi hàng hóa đã xuất bán cho khách nhưng vì...

Xem thêmHướng dẫn quy trình kế thừa phiếu nhập, phiếu xuất

Đăng nhập vào đại lý, chọn (Nghiệp vụ) -> (Phiếu nhập) -> Nhấn tạo mới -> chọn...

Xem thêm


Hướng dẫn cơ bản quy trình khởi tạo đại lý

Sau khi khởi tạo đại lý hệ thống sẽ gởi thông tin đại lý vào email của đại lý...

Xem thêm


language