support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng và dùng chức năng phân tích

- Đây là chức năng nâng cao và nổi trội của phần mềm. Ngoài những thông tin cần...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng kết sổ

Chức năng này cho phép bạn thiết lập mặc định kết sổ vào ngày bao nhiêu của...

Xem thêm


Hướng dẫn tắt mở các chức năng trong phần "Cài đặt tiện ích"

- Trong phần mềm có rất nhiều chức năng được ẩn trong tiện ích, thường thì khi...

Xem thêm


Hướng dẫn chức năng phiếu chi tiền

- Phiếu chi được lập khi có nhu cầu chi cho các nghiệp vụ khác phát sinh mà...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng Chuyển tiền

- Phiếu chuyển tiền dùng chuyển tiền từ kho này sang kho khác phục vụ cho một...

Xem thêm


Hướng dẫn quản lý người dùng (User)

- Chức năng này cho phép bạn tạo ra nhiều người dùng khác nhau và phân quyền...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng Chuyển kho

- Để điều chỉnh lượng hàng hóa giữa các kho bạn dùng chức năng chuyển kho. - Ở...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật danh mục nhân viên bán hàng

- Thường thì khi doanh nghiệp lớn quản lý nhiều kho cửa hàng khác nhau mới dùng...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật danh mục khu vực (K.Hàng)

- Tạo ra danh mục khu vực nhằm liệt kê những nhóm khách hàng vào từng khu vực...

Xem thêm


Hướng dẫn cơ bản

Để bắt đầu làm việc với phần mềm, bạn phải nắm được một số lưu ý sau: - Khi...

Xem thêm


language