support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao

- Đây là chức năng nổi bậc của phần mềm. Chức năng này cho phép bạn tìm kiếm...

Xem thêm


Báo cáo chi

- Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những khoản chi...

Xem thêm


Báo cáo công nợ có

- Trong quá trình xuất nhập hàng hóa sẽ phát sinh công nợ . Công nợ có là...

Xem thêm


Báo cáo công nợ nhà cung cấp

- Trong qua trình lập phiếu nhập kho nếu bạn chọn hạn thanh toán là “ chờ thanh...

Xem thêm


Báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn trong thời...

Xem thêmBáo cáo tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng nâng cao...

Xem thêm


Quy trình các nghiệp vụ

Qui trình được xác định là bản lộ trình cho phần mềm. Nó yêu cầu người sử dụng...

Xem thêm


Hướng dẫn cấu hình, định lượng nguyên vật liệu (Áp dụng cho quản lý sản xuất, dịch vu)

Với một sản phẩm thành phẩm, dịch vụ, bạn cần định lượng với một sản phẩm thành...

Xem thêm


Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


language