support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn lập phiếu xuất trả lại

- Phiếu xuất trả lại dùng trong trường hợp hàng đã nhập về kho đã lập phiếu...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. - Tại...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu đặt cọc

- Phiếu đặt cọc được dùng khi khách hàng đặt lại tiền cọc cho công ty để giữ...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thu tiền

- Phiếu thu tiền được dùng trong trường hợp khách hàng mua hàng nợ và sau đó...

Xem thêm


Hướng dẫn chức năng phiếu thu tiền khác

- Phiếu thu tiền khác dùng cho những khoản thu khác ngoài khoản thu từ tiền bán...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo lợi nhuận

- Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho nhanh

- Chức năng tồn kho nhanh giúp bạn biết được số lượng tồn nhanh trên tất cả các...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu xuất mẫu

- Phiếu xuất mẫu dùng trong trường hợp hàng tồn thực tế ít hơn hàng tồn lưu...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu sửa chữa

- Phiếu sửa chữa được dùng cho những công ty kinh doanh máy tính, điện thoại…...

Xem thêm


Hướng dẫn cách báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất...

Xem thêm


language