Hướng dẫn lập phiếu xuất mẫu

  -  Phiếu xuất mẫu dùng trong trường hợp hàng tồn thực tế ít hơn hàng tồn lưu trên phần mềm thì cần phiếu xuất mẫu để cân bằng lượng hàng hóa.
- Tại giao diện chính của phần mềm bạn vào nghiệp vụ xuất nhập – phiếu xuất mẫu

             

-         Để bắt đầu lập phiếu xuất mẫu trước tiên bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “ đang tạo”.

-         Mục kho/ cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho  nào muốn xuất sản phẩm. Nếu bạn có nhiều kho cửa hàng khác nhau thì mới yêu cầu chọn. Bạn có thể chọn kho nhanh bằng cách dùng phím mũi tên xuống để chọn sau đó enter để tiếp tục.

-         Mục nhóm xuất mẫu yêu cầu bạn chọn nhóm xuất mẫu cho phiếu này. Dùng phím mũi tên xuống để chọn nhóm, hoặc chưa có nhóm xuất mẫu thì dùng chuột click vào dấu “ + “ kế bên để tạo nhóm mới, sau đó enter để tiếp tục.

               

-         Form chi tiết phiếu xuất mẫu như hình trên.

-         Để bắt đầu bạn nhấn vào “ đang tạo” hoặc “ tạo mới”. Mục sản phẩm yêu cầu bạn chọn tên sản phẩm muốn xuất mẫu. Bạn cũng có thể dùng mũi tên xuống để chọn sản phẩm hoặc nếu chưa có sản phẩm bạn có thể thêm sản phẩm mới bằng cách click vào dấu “+ “ kế bên..

-         Số lượng yêu cầu bạn nhập số lượng sản phẩm muốn xuất mẫu sau đó enter để lưu mới và hoàn tất.


language