support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cơ bản

Để bắt đầu làm việc với phần mềm, bạn phải nắm được một số lưu ý sau:
- Khi thêm mới một danh mục hoặc nghiệp vụ bất kỳ, việc bạn phải làm đầu tiên là nhấn vào nút "Tạo mới" hoặc "Đang tạo". Sau khi gõ xong trường nào đó (ví dụ ngõ xong mã sản phẩm) bạn phải nhấn Enter để tiếp tục (thay vì dùng chuột) để tối ưu tốc độ và giảm thiểu lỗi.
- Ở tất cả các form đều có nút "Hướng dẫn", bạn có thể nhấn vào nút này trên mỗi form để xem hướng dẫn theo từng form, chức năng.


language