support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật danh mục khu vực (khách hàng)

-         Tạo ra danh mục khu vực nhằm liệt kê những nhóm khách hàng vào từng khu vực khác nhau để tiện xét chiết khấu.

      -    Để tạo thêm khu vực  mới việc đầu tiên là click chọn “tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter.


-         Nhập mã khu vực và tên khu vực sau đó enter lưu mới.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả các khu vực mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh khu vực mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form danh mục khu vực.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, so đó nhấn nút “thưc hiện”.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách danh mục khu vực ra file excel.


language