Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho nhanh

        -         Chức năng tồn kho nhanh giúp bạn biết được số lượng tồn nhanh trên tất cả các kho.

-         Tại giao diện chính của chương trình bạn vào báo cáo - xuất nhập - tồn kho nhanh.

 

-         Ở chức năng báo cáo tồn kho nhanh này bạn chỉ cần chọn tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm  bằng cách nhấn phím mũi tên xuống để hiển thị.

-         Sau khi chọn xong thông tin tên hoặc mã sản phẩm bạn nhấn vào nút search kế bên để tìm sản phẩm.

-         Thông tin hiện ra bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, đơn vị tính và số lượng tồn kho của mỗi kho hàng mà bạn có trong quy trình quản lý.


language