Hướng dẫn lập phiếu xuất trả lại

   -     Phiếu xuất trả lại dùng trong trường hợp hàng đã nhập về kho đã lập phiếu nhập xong hàng bị lỗi hay một số vấn đề nào đó mà bạn cần phải trả hàng lại cho nhà cung cấp, lúc này bạn dùng phiếu xuất trả lại để cân bằng lượng hàng hóa thực tế và trên phần mềm.

          -      Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ xuất nhập và phiếu xuất trả lại.

             

          -     Để lập phiếu xuất trả lại trước tiên bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

           

-         Mục kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng đã nhập hàng vào, enter để tiếp tục.

-         Mục nhà cung cấp yêu cầu bạn chọn nhà cung cấp cho mặt hàng  cũng như là cho toàn bộ đơn hàng , enter.

-         Tab thông tin nhập kho sẽ hiện tất cả các phiếu nhập kho ở kho hàng đó. Bạn muốn trả lại hàng nào thuộc phiếu nhập nào thì đánh dấu check vào phiếu đó và enter để tiếp tục chi tiết phiếu xuất trả lại.

-         Ngoài ra bạn cũng có thể load lại tất cả các phiếu trước đó bằng nút “làm tươi” hay “F5”.

       -     Phần mềm còn hỗ trợ xuất file danh sách các phiếu thanh toán ra excel
                   

-         Trước tiên nhấn vào “tạo mới” hoặc “ đang tạo” và enter.

-         Mục nhóm sản phẩm yêu cầu bạn chọn nhóm cho sản phẩm đó.

-         Chọn tên sản phẩm và nhập số lượng mà bạn muốn xuất.

-         Nhập đơn giá hàng thì mục thành tiền sẽ tự hiện ra, và bạn tiếp tục enter để lưu mới.


language