support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn báo cáo chi

- Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những...

Xem thêm


Hướng dẫn chức năng báo cáo mua bán hàng

Đây là chức năng nâng cao và nổi trội của phần mềm. Ngoài những thông tin cần...

Xem thêm


hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn...

Xem thêm


Hướng dẫn thiết lập ngày kết sổ

- Chức năng này cho phép bạn thiết lập mặc định kết sổ vào ngày bao nhiêu...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng các chức năng tiện ích trong phần mềm

- Trong phần mềm có rất nhiều chức năng được ẩn trong tiện ích, thường thì khi...

Xem thêm


Hướng dẫn tiềm kiếm nâng cao

- Đây là chức năng nổi bậc của phần mềm. Chức năng này cho phép bạn tìm...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển kho

- Để điều chỉnh lượng hàng hóa giữa các kho bạn dùng chức năng chuyển...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu chi

- Phiếu chi được lập khi có nhu cầu chi cho các nghiệp vụ khác phát sinh mà...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu chuyển tiền

- Tại giao diện chính của chương trình bạn click chọn nghiệp vụ thu chi và sau...

Xem thêm


language