support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn xem báo cáo nợ quá hạn

- Nợ quá hạn là các khoản nợ đã vượt thời gian cho phép. Chỉ những khách hàng...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo nợ nhà cung cấp

- Trong quá trình lập phiếu nhập kho nếu bạn chọn hạn thanh toán là “ chờ thanh...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo công nợ khách hàng

- Trong quá trình xuất nhập hàng hóa sẽ phát sinh công nợ . Công nợ có là khoản...

Xem thêm


Hướng dẫn lập báo cáo chi

- Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những khoản chi...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật danh mục nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


Hướng dẫn cách báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn trong thời...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo  tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng công cụ tiềm kiếm nâng cao

- Đây là chức năng nổi bậc của phần mềm. Chức năng này cho phép bạn tìm kiếm...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng và dùng chức năng phân tích

- Đây là chức năng nâng cao và nổi trội của phần mềm. Ngoài những thông tin cần...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu chi

- Phiếu chi được lập khi có nhu cầu chi cho các nghiệp vụ khác phát sinh mà...

Xem thêm


language