support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn dùng phiếu thu tiền

- Phiếu thu tiền được dùng trong trường hợp khách hàng mua hàng nợ và sau đó...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thu tiền khác

- Phiếu thu tiền khác dùng cho những khoản thu khác ngoài khoản thu từ tiền bán...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng bảng kê báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập,...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo lợi nhuận

- Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo nợ nhà cung cấp

Trong qua trình lập phiếu nhập kho nếu bạn chọn hạn thanh toán là “ chờ thanh...

Xem thêm


hướng dẫn xem báo cáo nợ quá hạn

- Nợ quá hạn là các khoản nợ đã vượt thời gian cho phép. Chỉ những khách hàng...

Xem thêm


Hướng dãn báo cáo công nợ khách hàng

- Trong quá trình xuất nhập hàng hóa sẽ phát sinh công nợ . Công nợ có...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu sửa chữa

- Phiếu sửa chữa được dùng cho những công ty kinh doanh máy tính, điện...

Xem thêm


Hướng dẫn xem báo cáo tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng...

Xem thêm


language