support online

 
Zalo 0909 348689
Hướng dẫn chức năng đặt hàng

- Đây là chức năng nâng cao và vượt trội của chương trình. Chức năng này cho...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật nhóm sản phẩm

Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


Hướng dẫn chức năng nhập kho

- Nhập kho hay còn gọi là mua hàng hóa, sản phẩm. Ở giao diện chính của chương...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. -...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo chi

- Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những...

Xem thêm


Hướng dẫn lập bảng kê báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập,...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng chức năng báo cáo lợi nhuận

- Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì...

Xem thêm


Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo xuất nhập tồn

- Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo tồn quỹ

- Báo cáo được thể hiện theo kiểu báo cáo phân tích, đây là chức năng...

Xem thêm


language