support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng đặt hàng

- Đây là chức năng nâng cao và vượt trội của chương trình. Chức năng này cho phép người dùng đặt hàng nhanh theo số lượng thống kê trung bình hàng xuất của hệ thống.

-  Tại giao diện chính của chương trình bạn vào “tiện ích” và click vào chức năng “ đặt hàng”

-  Mục kho/ cửa hànại yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng để kiểm tra hàng muốn đặt, bạn dùng phím mũi tên xuống để chọn kho cửa hàng. Nếu bạn chỉ có một kho/ cửa hàng thì không cần chọn bước này sau đó enter để tiếp tục.

- Tên sản phẩm là loại hàng hóa mà bạn muốn đặt. Gõ vào tên sản phẩm hoặc dùng phím mũi tên xuống để tìm chọn sản phẩm. Khi chọn được sản phẩm nào đó enter thì tên nhà cung cấp, nhân viên phụ trách và điện thoại nhân viên phụ trách sẽ tự hiện ra.

- Tab thời gian cơ sở cho phép bạn lựa chọn khoảng thời gian mà bạn muốn tham khảo đặt hàng tham khảo.

- Mục số ngày bán cho phép bạn nhập số ngày dự tính bán hết hàng.

- “Mã phiếu đặt hàng” là mã do phần mềm tự tạo ra theo thứ tự tăng dần sau khi thực hiện gửi và lưu đơn đặt hàng.

- Check vào “ReUpdate” nếu mặt hàng cần đặt chưa hiện ra.

- Ngoài ra bạn cũng có thể xuất file đặt hàng ra excel.


-         Các thông tin trên form đặt hàng gồm tên hàng hóa, tên nhà cung cấp, giá nhập lẻ, giá nhập thùng, tồn kho….

-         Số ngày bán tồn kho là số ngày tính trung bình để bán hết số lượng hàng còn tồn lại trong kho.

-         Số lượng đặt hàng gợi ý là số gợi ý phần mềm đưa ra theo cách tính trung bình của số ngày bán được một mặt hàng và số lượng khách hàng mua mặt hàng đó dựa vào thao tác bạn chọn số ngày bán ở trên.

-         Số lượng đặt hàng thực tế: bạn có thể chỉnh sửa số lượng này nhưng thường thì nên đặt đúng hoặc gần đúng với số lượng đã được gợi ý.

-         Số ngày bán là số ngày đã được chương trình tính toán trước để bán hết số lượng hàng đặt và hàng tồn trong kho.

-         Nút “ Xóa” ở cuối cùng cho phép bạn xóa những mặt hàng nào không muốn đặt nữa.


language