support online

 
Zalo 0909 348689

hướng dẫn sử dụng chức năng xuất kho

-         Xuất kho hay còn gọi là bán hàng. Ở giao diện chính của chương trình, bạn click chọn nghiệp vụ xuất nhập sau đó chọn xuất kho.

-         Để bắt đầu xuất đơn hàng mới việc đầu tiên bạn luôn phải nhớ là click chọn “ tạo mới” hoặc “đang tạo” và enter. Lúc này bạn tìm trỏ chuột nhảy tới bước nào nhập bước đó tùy theo chức năng bạn chọn trong tiện ích sau đó tiếp tục enter.

          

-         Dùng phím mũi tên xuống để chọn kho mà bạn muốn xuất hàng nếu trong tiện ích bạn config chức năng quản lý nhiều kho/cửa hàng sau đó enter.

-         Chọn khu vực nếu bạn phân chia nhóm khách hàng thành nhiều khu vực khác nhau bằng cách dùng mũi tên xuống tiếp tục enter.

-         Chọn nhóm khách hàng nếu bạn chia khách hàng ra thành nhiều nhóm khách hàng khách nhau sau đó enter.

-         Ở mục hạn thanh toán thường thì phần mềm sẽ mặc định chọn hạn thanh toán mà bạn đã tạo trước đó cho khách hàng ở danh mục khách hàng, ngoài ra bạn cũng có thể chọn lại hạn thanh toán khác sau đó enter để tiếp tục.

-         Form chi tiết phiếu xuất hiện ra.

                      

-         Bước đầu tiên phải chọn là sản phẩm bạn muốn xuất. Nhấn phím mũi tên xuống để chọn sản phẩm hoặc nếu có dùng máy quét mã vạch thì quét mã vạch của sản phẩm vào, sản phẩm hiện ra sau đó enter để tiếp tục việc xuất hàng.

-         Ở mục số lượng, lúc đầu sẽ là số lượng 1 (bạn có thể tùy chỉnh số lượng) sau đó enter đơn giá đã có sẵn và tiếp tục enter để chọn mua sản phẩm mới sau đó nhấn Esc để thanh toán.

-         Lưu ý: Chỉ khi bạn chọn hạn thanh toán của khách hàng là tiền mặt thì sau khi nhấn Esc mới hiện ra form tiền phải thanh toán.
-    Nút "In(F9)" dùng để in hóa đơn tính tiền hoặc in bill cho khách hàng.
-    Nếu nhu cầu bạn xuất hàng muốn in hóa đơn VAT thì click vào nút "In hóa đơn VAT" trên giao diện phiếu xuất ròi sau đó mới xuất hàng và in. Để bật chức năng in hóa đơn VAT bạn vào tiện ích - cài đặt tiện ích và đánh dấu chẹk vào chức năng "Quản lý kế toán và in hóa đơn VAT".


language