support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn thay đổi và điều chỉnh giá bán

       Click chuột vào mục sản phẩm, nhấn phìm "mũi tên xuống" để hiển thị danh sách các sản phẩm, chọn một sản phẩm cần thay đổi giá bằng cách nhấn phím "mũi tên lên" hoặc phím "mũi tên xuống", sau đó gõ Enter để tiếp tục.
   Bạn nhìn phía dưới lưới, chọn dòng nhóm giá, chọn ô "Giá bán" gõ lại giá mới, sau đó nhấn Enter, Nhấn phím F2 để lưu hoặc bấm nút "Lưu".

   Hoặc bạn có thể điều chỉnh một lúc nhiều giá:
Ở mục "Tìm kiếm", Bạn chọn nhóm giá, ở mục sản phẩm kế bạn gõ tên sản phẩm gần đúng, (để trống để tìm tất cả sản phẩm) sau đó nhấn nút tìm (biểu tượng kính lúp). Lúc đó ở phần dưới sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm thuộc nhóm giá vừa chọn. Tại đây bạn có thể sửa giá bán và nhấn nút "Lưu" kế bên, hoặc bạn có thể chọn "Xuất Excel" để tạo thành fie excel để bạn xử lý tiếp, gởi bảng giá cho khách hàng....

   Bạn có thể tạo nhiều nhóm giá bằng cách "Danh mục" ->"Khách hàng"->"Nhóm giá" và nhấn nút "Tạo mới" để tiếp tục.

  - Nếu bạn vừa bán lẻ vừa bán sỷ (tùy vào số lượng) )ví dụ: một gói thuốc (20điếu) bán sỷ: 17,000, nhưng bán lẻ 1điếu=1,000) bạn vào mục "Tiện ích" chọn "cài đặt tiện ích" check chọn mục "Bán sỷ và bán lẻ"
  _ Nếu bạn muốn bán sản phẩm đó có giá khác nhau trên từng nhóm khách hàng: (Ví dụ: bạn muốn bán sản phẩm A cho hệ thống siêu thị Metro giá 100đ, hệ thống coop mart giá 90đ, cho đại lý giá 80đ): Bạn sẽ làm các bước sau:
    * Ở mục nhóm giá chọn dấu "+" kế bên để tạo ra các nhóm giá :giá Metro, giá coop mart, giá đại lý...
    * Cập nhật giá có 2 cách:
       . Làm thủ công: (làm từng sản phẩm) Chọn sản phẩm A ở mục "Sản phẩm" nhấn Enter, ở phía dưới lưới sẽ xuất hiện 3 dòng gồm: giá metro, giá coopmart, giá đại lý, ở ô giá bán bạn gõ giá cho từng nhóm giá, sau đó nhấn F2 để lưu
       . Dùng chức năng Import excel: Ở mục "Chọn từ file Excel" bạn nhấn vào mũi tên xuống kế bên để tạo fila excel định dạng. (STT, mã sản phẩm,...,Giá bán,giá nhập,..) Bạn lập giá bán ở file excel cho toàn bộ sản phẩm của bạn, (Lưu ý: mỗi nhóm giá là 1 sheet), sau đó chọn nút "Chọn từ file excel" ->chọn file lưu giá ->OK, hệ thống sẽ xuất hiện form xác nhận, chọn "nhóm giá" ->nhấn "lưu"


language