support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật nhóm sản phẩm

- Trước khi tạo sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm điều đầu tiên là bạn phải tạo nhóm sản phẩm. Những sản phẩm có cùng thuộc tính bạn nhóm vào một nhóm để dễ dàng trong việc quản lý.
- Tại giao diện chính của chương trình bạn chọn "Danh mục" và chọn " Danh mục nhóm sản phẩm".
- Để bắt đầu tạo mới nhóm sản phẩm bạn click vào "tạo mới" hoặc "đang tạo", sau đó nhập mã nhóm. Lưu ý mã nhóm không có khoảng trắng và không có dấu, sau đó enter để tiếp tục. Mục tên nhóm yêu cầu bạn nhập tên nhóm vào và nhấn enter. Nếu nhóm bạn đang tạo là nhóm lớn thì bạn enter chọn nhóm gốc, nếu là nhóm con thì dùng phím mũi tên qua lại để chọn nhóm con và enter chọn nhóm cha bằng cách dùng phím mũi tên lên xuống. Cuối cùng là enter để lưu mới nhóm sản phẩm.

                                                    

- Để xóa một nhóm sản phẩm bạn click chọn nhóm sản phẩm đó và nhấn vào "chỉnh sửa" và cuối cùng nhấn vào "xóa" hoặc nhấn phím F8.
- Nếu bạn đã có các nhóm sản phẩm rồi mà khi vào chương trình không thấy hiện ra thì bạn nhấn vào nút " làm tươi" hoặc  F5 để load tất cả dữ liệu lại.
- Khi sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính khác mà thanh chức trên chưa có, bạn click vào "thêm trường". Tại đây bạn có thể thêm bất cứ một trường thuộc tính nào của sản phẩm.
- Tại form danh sách trường nếu bạn đã tạo ra một số trường thì bạn chỉ cần chọn trường phía bên danh sách và click vào ">>" để add chọn các trường đó, nếu chưa có trường bạn click vào dấu "+" phía dưới để thêm trường
                                                                                                          

- Để bắt đầu thêm trường mới trước tiên bạn vào tạo mới, nhập tên trường bạn muốn tạo và enter để tiếp tục

                      

- Kiểu hiển thị nhập là cách thức hiển thị giá trị của trường đó. Có 2 lựa chọn cho bạn
  + Single text: Dùng cho những trường có giá trị đơn
  + Combo box: Dùng cho những trường gồm nhiều thuộc tính.
Hoàn tất các bước bạn enter để lưu mới
- Để xóa trường nào đó bạn chọn trường sau đó click vào chỉnh sửa và xóa(F8)
- Nếu không thấy các trường mà bạn đã tạo trước đó bạn click vào nút làm tươi để load lại tất cả dữ liệu đó.


language