support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

  - Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. 

- Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ thu chi và click chọn phiếu thanh toán.- Để lập phiếu thanh toán trước tiên bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “ đang tạo”

                   

-         Trỏ chuột chạy tới mục chọn kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho khác nhau trên phần mềm.

-         Mục nhà cung cấp yêu cầu bạn chọn nhà cung cấp nào muốn thanh toán , sau đó enter để tiếp tục.

-         Người nhận tiền: Nhập tên người nhận tiền thanh toán để tiện quản lý sau này.

-         Form chi tiết phiếu thanh toán hiện ra như hình bên dưới.

      

-         Để bắt đầu chọn phiếu thanh toán trước tiên bạn click chọn” tạo mới’ hoặc “ đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

-         Ở tab thông tin phiếu nhập kho bạn đánh đấu check vào phiếu nhập nào mà bạn muốn thanh toán với nhà cung cấp.

-         Ở mục số tiền thanh toán yêu cầu bạn nhập số tiền mà mình muốn thanh toán với nhà cung cấp và sau đó enter để lưu mới.

 -         Ngoài ra bạn cũng có thể load lại tất cả các phiếu thanh toán trước đó bằng nút “làm tươi” hay “F5”.

 -         Phần mềm còn hỗ trợ xuất file danh sách các phiếu thanh toán ra excel.


language