support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn tạo vào cấp quyền user

-         Chức năng này cho phép bạn tạo ra nhiều người dùng khác nhau và phân quyền người dùng theo những chức năng mà admin cho phép.

-         Để tạo người dùng việc đầu tiên bạn phải click chọn “tạo mới” hoặc “đang tạo”.

-         Nhập mã người dùng, tên người dùng, địa chỉ, điện thoại…

       -    Mục kho cửa hàng yêu cầu chọn kho mà nhân viên này được quyền thao tác sau đó enter để lưu mới nhân viên

.

-         Nút phân quyền cho phép bạn chọn quyền hạn cho user trên hệ thống phần mềm, user được phân những quyền nào trên kho nào thì chỉ được thao tác trên kho đó và dùng những quyền đó.-         Danh mục nhóm quyền cho phép bạn chọn loại nhóm quyền nào muốn cấp cho user đó. Muốn cho user quyền gì bạn click và nhóm quyền đó và nhấn nút “>>” cấp quyền cho người dùng này.

-         Danh mục quyền: Danh mục này hiển thị tất cả các chức năng chi tiết trong phần mềm. Click vào “>>” để thêm chức năng vào trong nhóm quyền, hoặc click vào “<<” để gỡ bỏ chức năng đó trong nhóm quyền sau đó nhấn Esc để thoát.

-         Nhấn vào nút "làm tươi" để hiển thị tất cả người dùng mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh người dùng mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form danh mục người dùng.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, gia trị và toán tử so sánh, so đó nhấn nút “thưc hiện”.


language