support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng chuyển kho

-         Để điều chỉnh lượng hàng hóa giữa các kho bạn dùng chức năng chuyển kho.

-         Ở giao diện chính của chương trình, chọn nghiệp vụ xuất nhập và chọn vào chức năng chuyển kho.

      -    Để bắt đầu lập phiếu chuyển kho bạn click vào nút “ tạo mới” hoặc “đang tạo” enter.

          

-         Trỏ chuột chuyển đến bước chọn kho cửa hàng chuyển, bạn nhấn phím mũi tên xuống để chọn kho/ cửa hàng muốn chuyển và enter chọn kho cửa hàng nhận. Nếu bạn muốn chuyển đến một kho mới thì cilck vào dấu “+” kế bên để thêm mới kho nhận sau đó enter.

-         Chi tiết phiếu chuyển kho hiện ra click vào “tạo mới”.

-         Lưu ý: Sau khi hoàn tất nếu muốn xuất được sản phẩm đó trên kho nhận thì phải check chọn đã xác nhận. Chỉ có user nào được cấp quyền trên kho nhận mới xác nhận được phiếu chuyển. Để cấp quyền cho user bạn chọn chức năng cấp quyền người dùng trên hệ thống.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả các phiếu chuyển kho mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm phiếu chuyển kho mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form phiếu chuyển kho.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, so đó nhấn nút “thưc hiện”.

-         Nhấn tổ hợp Ctrl1 để xem trước phiếu chuyển kho trước khi in phiếu.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách phiếu chuyển kho ra file excel.

         

-         Ở mục sản phẩm dùng mũi tên xuống để hiển thị sản phẩm cần chuyển sau đó enter chọn số lượng và cuối cùng là enter lưu mới.

      -    Lưu ý: Sau khi hoàn tất nếu muốn xuất được sản phẩm đó trên kho nhận thì phải check chọn đã xác nhận. Chỉ có user nào được cấp quyền trên kho nhận mới xác nhận.

language