support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật giá

Click chuột vào mục sản phẩm, nhấn phìm "mũi tên xuống" để hiển thị danh sách các sản phẩm, chọn một sản phẩm cần thay đổi giá bằng cách nhấn phím "mũi tên lên" hoặc phím "mũi tên xuống", sau đó gõ Enter để tiếp tục.
    Bạn nhìn phía dưới lưới, chọn dòng nhóm giá, chọn ô "Giá bán" gõ lại giá mới, sau đó nhấn Enter, Nhấn phím F2 để lưu hoặc bấm nút "Lưu".

    Hoặc bạn có thể điều chỉnh một lúc nhiều giá:
Ở mục "Tìm kiếm", Bạn chọn nhóm giá, ở mục sản phẩm kế bạn gõ tên sản phẩm gần đúng, (để trống để tìm tất cả sản phẩm) sau đó nhấn nút tìm (biểu tượng kính lúp). Lúc đó ở phần dưới sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm thuộc nhóm giá vừa chọn. Tại đây bạn có thể sửa giá bán và nhấn nút "Lưu" kế bên, hoặc bạn có thể chọn "Xuất Excel" để tạo thành fie excel để bạn xử lý tiếp, gởi bảng giá cho khách hàng....

    Bạn có thể tạo nhiều nhóm giá bằng cách "Danh mục" ->"Khách hàng"->"Nhóm giá" và nhấn nút "Tạo mới" để tiếp tục.


language