support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chuyển tiền giữa các kho

-   Tại giao diện chính của chương trình  bạn click chọn nghiệp vụ thu chi và sau đó chọn phiếu chuyển tiền. Nếu trên giao diện không nhìn thấy nghiệp vụ thu chi, bạn vào tiện ích, cài đặt tiện ích và đánh dấu check vào chức năng quản lý thu chi.


- Để lập phiếu chuyển tiền trước tiên chọn “tạo mới” hoặc “đang tạo”  nhấn enter.-        Lúc này hệ thống yêu cầu bạn kho cửa hàng chuyển và kho cửa hàng nhận nhận tiền, bạn dùng phím mũi tên xuống để hiển thị các kho cần chuyển và kho nhận sau đó enter để tiếp tục. Ngoài ra cũng có thể dùng công cụ search kế bên để tìm kiếm kho chuyển nhận.

-         Mục số tiền yêu cầu bạn nhập số tiền cần chuyển, enter để tiếp tục.

-         Nhập tên người nhận chính xác và tiếp tục enter ghi chú và cuối cùng là lưu mới.

-         Lưu ý: Để hoàn tất phiếu này thì phải check chọn đã xác nhận. Chỉ có user nào được cấp quyền trên kho nhận mới xác nhận được phiếu chuyển. Để cấp quyền cho user bạn chọn chức năng cấp quyền người dùng trên hệ thống.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả các phiếu chuyển mà bạn đã tạo trước đó.

       -    Nhấn vào nút liệt kê phiếu chưa xác nhận để hiển thị tất cả các phiếu chưa được kho nhận tiền xác nhận.

language