support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật danh mục kho/ cửa hàng

-   Để thêm mới kho, trước tiên bạn vào "Tiện ích" -> "Cài đặt tiện ích" -> chọn check ở mục "Quản lý nhiều kho/cửa hàng".
         -   Lưu ý, Chỉ thêm kho thứ 2 nếu thực sự bạn cần. Sau khi bạn thêm kho, tất cả các nghiệp vụ sẽ yêu cầu chọn kho

   -      Ở giao diện chính của chương trình, bạn click chọn danh mục kho .

         -   Để bắt đầu tạo kho hàng mới việc đầu tiên bạn luôn phải nhớ là click chọn “ tạo mới” hoặc “đang tạo” và enter


-         Điền đầy đủ thông tin kho và enter để lưu mới kho.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả các kho mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh kho mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form danh mục kho.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, sao đó nhấn nút “thưc hiện”.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách kho ra file excel.


language