support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn báo cáo chi

-         Báo cáo này dùng khi bạn muốn biết tổng khoản chi khác ngoài những khoản chi thuộc nghiệp vụ quản lý của phần mềm.

-         Tại giao diện chính của chương trình bạn vào báo cáo và báo cáo chi

                      

 

-         Form báo cáo chi tiết tiền chi yêu cầu chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho cửa hàng, sau đó chọn ngày mà bạn muốn xem báo cáo và xuất Report.

                                         

-         Form xem chi tiết báo cáo như hình bên dưới

-         Báo cáo hiển thị rõ những thông tin trên phiếu chi như mã phiếu, ngày chi, số tiền chi, nhóm chi…

-         Nếu bạn không nhìn thấy tất cả sản phẩm đã nhập có nghĩa là sản phẩm của bạn nhiều hơn một trang. Bạn nhấn vào nút “>„” trên thanh công cụ để hiển thị trang sản phẩm tiếp theo.

-         Nhấn vào nút “ |ƒ< ” trên thanh công cụ để chuyển về trang báo cáo sản phẩm đầu tiên.

-         Nhấn vào nút “ „>| ” trên thanh công cụ để chuyển về trang báo cáo sản phẩm cuối cùng.

-         Nhấp vào “ Go to page” để tùy chọn trang cần xem.

-         Nhấn “Refresh” để làm tươi nếu không tìm thấy dữ liệu nào.

-         Ngoài ra bạn cũng có thể in và export  báo cáo ra word, excel, pdf…


language