support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn lập bảng kê báo cáo ngày

-         Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất trong khoảng thời gian linh hoạt.


-         Form bảng kê hiện ra yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho cửa hàng trong chương trình.

-         Chọn ngày mà bạn muốn hiển thị báo cáo bảng kê.

-         Nếu bạn muốn hiển thị loại phiếu nào trên bảng kê nào thì đánh dấu “ check “  vào ô chứa loại phiếu đó và click vào “ in bảng kê “.


                                                   

  -   Hình bên dưới là bảng kê chi tiết các loại phiếu mà bạn chọn báo cáo.-         Sản phẩm sẽ hiện lên một trang nếu số lượng sản phẩm ít. Nếu bạn không nhìn thấy tất cả sản phẩm mình đã nhập tức là sản phẩm của bạn nằm ở trang kế tiếp. Để xem các sản phẩm đó bạn nhấn vào nút “ >„ “  trên thanh công cụ phía trên để chuyển sang trang tiếp theo.

-         Nút “ |ƒ< “ để chuyển về trang  đầu tiên

-         Nút ”>„| “ để chuyển về trang cuối cùng.

-         Nhấp vào “ Go to page” để tùy chọn trang hiển thị.

-         Nút “Refresh” để làm tươi tất cả sản phẩm nếu không thấy hiển thị.

-         Ngoài ra bạn cũng có thể in bảng kê  hoặc xuất file báo cáo ra excel, word, pdf…language