support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn phiếu nhập trả lại

- Phiếu nhập trả lại thường dùng khi hàng hóa đã xuất bán cho khách nhưng vì...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu xuất trả lại

- Phiếu xuất trả lại dùng trong trường hợp hàng đã nhập về kho đã lập phiếu...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. - Tại...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu đặt cọc

- Phiếu đặt cọc được dùng khi khách hàng đặt lại tiền cọc cho công ty để giữ...

Xem thêm


Hướng dẫn báo cáo tồn kho nhanh

- Chức năng tồn kho nhanh giúp bạn biết được số lượng tồn nhanh trên...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu xuất mẫu

- Phiếu xuất mẫu dùng trong trường hợp hàng tồn thực tế ít hơn hàng tồn lưu...

Xem thêmHướng dẫn quy trình kế thừa phiếu nhập, phiếu xuất

Đăng nhập vào đại lý, chọn (Nghiệp vụ) -> (Phiếu nhập) -> Nhấn tạo mới -> chọn...

Xem thêm


Hướng dẫn cơ bản quy trình khởi tạo đại lý

Sau khi khởi tạo đại lý hệ thống sẽ gởi thông tin đại lý vào email của đại lý...

Xem thêm


language