Hướng dẫn phiếu nhập trả lại

- Phiếu nhập trả lại thường dùng khi hàng hóa đã xuất bán cho khách nhưng vì một lý do nào đó mà khách hàng không vừa lòng và đem trả lại, lúc này bạn dùng phiếu nhập trả lại để cân bằng lượng hàng tồn trên thực tế và trên phần mềm.

- Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ xuất nhập và vào phiếu nhập trả lại.-         Để lập được phiếu nhập trả lại trước tiên bạn vào click vào “ tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

            

-         Mục kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng muốn nhập hàng và enter để tiếp tục.

-         Ngày lập phiếu: Thường thì phần mềm sẽ lấy đúng ngày giờ hệ thống nên bạn không cần phải chọn lại mục này.

-         Mục khu vực yêu cầu bạn chọn khu vực cho khách hàng muốn trả hàng đó, enter để tiếp tục.

-         Mục khách hàng bắt buộc nhập tên khách hàng hoặc bạn có thể dùng phím mũi tên xuống để hiển thị danh sách khách hàng.

-         Mục phiếu xuất yêu cầu bạn chọn phiếu xuất nào đã xuất hàng có mặt hàng đó, sau khi chọn xong  phiếu xuất bạn enter tổng số tiền trên phiếu và số tiền nợ hiện ra, sau đó enter để vào chi tiết phiếu nhập trả lại.

-         Ngoài ra bạn cũng có thể load lại tất cả các phiếu trước đó bằng nút “làm tươi” hay “F5”.

       -     Phần mềm còn hỗ trợ xuất file danh sách các phiếu thanh toán ra excel

          

-         Tab thông tin sản phẩm yêu cầu bạn chọn tên sản phẩm , bạn có thể dùng phím mũi tên xuống để hiển thị và lựa chọn sản phẩm.

-         Nhập số lượng, đơn giá và enter để biết thành tiền và tiếp tục enter lưu mới.


language