Hướng dẫn lập phiếu đặt cọc

- Phiếu đặt cọc được dùng khi khách hàng đặt lại tiền cọc cho công ty để giữ chân.

- Nếu bạn không nhìn thấy phiếu đặt cọc này bạn vào “ tiện ích” và kích hoạt chức năng “quản lý thu chi”.

- Tại giao diện chính của chương trình bạn vào “nghiệp vụ thu chi” và chọn “phiếu đặt cọc".-         Để bắt đầu lập phiếu cọc trước tiên bạn phải click vào “ tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

-         Mục khách hàng yêu cầu bạn chọn tên khách hàng muốn đặt cọc. nếu không tìm thấy khách hàng bạn nhấn vào nút” Refesh” kế bên để load lại danh sách khách hàng. Nếu là khách hàng mới chưa có trong danh sách thì cần phải thêm mới khách hàng bằng cách click vào dấu “+” kế bên để thêm mới khách hàng. Cách thêm mới khách hàng bạn xem hướng dẫn tại mục “danh sách khách hàng”.

                  

-         Nếu vẫn không tìm thấy khách hàng bạn sử dụng công cụ tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút “Search” kế bên dòng tên khách hàng để tìm.

-         Mục số tiền yêu cầu bạn nhập số tiền mà khách đặt cọc vào và sau đó nhấn enter để lưu mới phiếu này

language