support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn sữ dụng chức năng quản lý khách hàng ký gởi đại lý ký gởi

*Giới thiệu chức năng quản lý tồn kho đại lý ký gởi (Khách hàng ký gởi)

Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng ký gởi, (Không trả tiền khi chưa bán được hàng), phần mềm sẽ giúp bạn quản lý được hàng tồn, bằng cách có nhân viên đến tận các đại lý/ khách hàng để cập nhật lại tồn kho thức tế. sau khi nhập tồn kho thực tế vào phần mềm, hệ thống sẽ tự có tồn kho mới, lập phiếu thu tiền, quản lý công nợ

Với chức năng này giúp bạn quản lý tốt hàng tồn kho ở các đại lý, tránh bị thất thoát

*Cài đặt: Vào Tiện ích => Cài đặt chức năng

up hinh anh

- Check chọn Quản lý hàng ký gởi -> Đóng

up hinh anh

- Vào danh mục khách hàng, chọn khách hàng là đại lý ký gởi, ở mục "Loại khách hàng" chọn "Khách hàng ký gởi" => "Chỉnh sửa" =>Lưu

 

up hinh anh

Lưu ý, khi chọn loại khách hàng ký gởi, vẫn có thể xuất bán như khách hàng bình thường.

*Thao tác nghiệp vụ:

- Lập phiếu xuất:

Khi chọn khách hàng là khách hàng ký gởi, hệ thống sẽ tự chọn ở mục "Trạng thái phiếu"

up hinh anh

Và thao tác bình thường như khách hàng khác.

Sau khi lập phiếu xuất, công nợ, tồn kho và doanh số phát sinh như khách hàng bình thường

Nhưng đối với "Trạng thái đơn hàng" là "Hàng ký gởi" hệ thống sẽ phát sinh tồn kho ký gởi.

Vào Nghiệp vụ xuất nhập => Nghiệp vụ khác => "Đại lý ký gởi bán hàng"

 

up hinh anh

Ở phần này, hệ thống chỉ tải lên các khách hàng là "đại lý ký gởi"

"Tạo mới" =>"Chọn ngày xuất" =>  Enter, gõ  và chọn khách hàng => Enter, gõ phần ghi chú => Enter, vào phần chi tiết.

up hinh anh

Ở đây số lượng tồn đầu 10 cái là do đã lập phiếu xuất với Trạng thái "Hàng ký gởi"

Bạn có thể cập nhật số lương tồn cuối hoặc cập nhật số lượng bán đều được, bằng cách nhấp chuột vào ô đó.

Sau khi cập nhật xong, nhấn "Thoát" để hệ thống lưu và hoàn tất.

Sau khi lập phiếu xuất bán từ hàng ký gởi xong. bạn có thể lập phiếu thu và in phiếu.

Bằng cách nhấn chuột phải vào phiếu cần in, chọn "Lập phiếu thu nhanh", sau đó click lại và chọn "In phiếu"

up hinh anh

Sau khi lâp phiếu thu nhanh, phiếu thu đó ở dạng "Thu tạm" nên công nợ của khách hàng đó chưa giảm.

Sau khi nhân viên thu tiền, chuyển qua thủ quỹ, và chuyển qua trạng thái "thực thu", mã phiếu thu có trên phiếu thu tiền.

Lúc đó phát sinh nghiệp vụ: tồn quỹ tăng, công nợ giảm.

 


language