support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn báo cáo xuất nhập tồn

-         Báo cáo này cho biết tổng số lượng hàng nhập , hàng xuất, hàng tồn trong thời gian mà bạn muốn thống kê hàng hóa.

-         Tại giao diện chính của chương trình bạn chọn báo cáo -  nhập xuất -  báo cáo xuất nhập tồn-         Form chọn báo cáo hiện ra yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nếu phần mềm bạn dùng quản lý nhiều kho cửa hàng.

-         Chọn ngày bạn cần báo cáo.

-         Nếu bạn cần hiển thị mã sản phẩm trong báo cáo thì check vào nút “hiển thị mã sản phẩm” sau đó nhấn nút Report.

               
- Bảng báo cáo thống kê lượng hàng xuất nhập tồn hiện ra như hình bên dưới.

-         Nếu bạn không nhìn thấy tất cả sản phẩm đã nhập có nghĩa là sản phẩm của bạn nhiều hơn một trang. Bạn nhấn vào nút “„>” trên thanh công cụ để hiển thị trang sản phẩm tiếp theo.

-         Nhấn vào nút  “ |ƒ<”  trên thanh công cụ để chuyển về trang báo cáo sản phẩm đầu tiên.

-         Nhấn vào nút “ >„| ” trên thanh công cụ để chuyển về trang báo cáo sản phẩm cuối cùng.

-         Nhấp vào “ Go to page” để tùy chọn trang cần xem.

-         Nhấn “Refresh” để làm tươi nếu không tìm thấy dữ liệu nào.

-         Ngoài ra bạn cũng có thể in và export  báo cáo ra word, excel, pdf…


language