Hướng dẫn báo cáo lợi nhuận

 -         Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì trong một khoảng thời gian tùy chọn nào đó.

-         Phần trăm lợi nhuận là tỉ lệ phần trăm giữa trị giá xuất với tổng trị giá nhập

-         Tại giao diện chính của chương trình bạn vào báo cáo -  báo cáo lợi nhuận.-         Form báo cáo lợi nhuận chi tiết như hình bên dưới.

-         Đầu tiên để xem được báo cáo bạn phải chọn kho cửa hàng nếu phần mềm bạn quản lý nhiều kho cửa hàng.

-         Chọn ngày cần xem báo cáo sau đó nhấn nút thực hiện-         Kết quả hiện rõ các thông tin về giá nhập, giá bán, doanh số, lợi nhuận…

-         Một số công thức tính:

·        Lợi nhuận = Doanh số bán – Trị giá nhập ;

·        % lợi nhuận = (Doanh số bán – Trị giá nhập)/ Doanh số bán * 100;

-     Ngoài ra chức năng này cũng hỗ trợ xuất file ra excel.

 


language