Hướng dẫn lập phiếu thanh toán

      - Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. 

Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ thu chi và click chọn phiếu thanh toán.


   
                    
                  - Để lập phiếu thanh toán trước tiên bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “ đang tạo” 

                    

-         Trỏ chuột chạy tới mục chọn kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho khác nhau trên phần mềm.

-         Mục nhà cung cấp yêu cầu bạn chọn nhà cung cấp nào muốn thanh toán , sau đó enter để tiếp tục.

-         Người nhận tiền: Nhập tên người nhận tiền thanh toán để tiện quản lý sau này.

-         Form chi tiết phiếu thanh toán hiện ra như hình bên dưới.

               

-         Để bắt đầu chọn phiếu thanh toán trước tiên bạn click chọn” tạo mới’ hoặc “ đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

-         Ở tab thông tin phiếu nhập kho bạn đánh đấu check và phiếu nhập nào mà bạn muốn thanh toán với nhà cung cấp.

-         Ở mục số tiền thanh toán yêu cầu bạn nhập số tiền mà mình muốn thanh toán với nhà cung cấp và sau đó enter để lưu mới.

 -         Ngoài ra bạn cũng có thể load lại tất cả các phiếu thanh toán trước đó bằng nút “làm tươi” hay “F5”.

 -         Phần mềm còn hỗ trợ xuất file danh sách các phiếu thanh toán ra excel.language