support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng duyệt chuyển kho

Với chức năng duyệt hoặc yêu cầu xác nhận ở phần chuyển kho, giúp tính ràng buộc chặc chẻ hơn.

Định nghĩa:
Kho A: kho chuyển


Kho B: kho nhận.up hinh anh

Khi ở kho A check "Duyệt/ Yêu cầu xác nhận", ngay lập tức phiếu này được khóa, bạn không thể gở chức năng này nếu bạn không có quyền trên kho B
Ở kho B chỉ thấy được phiếu chuyển này khi đã được check chọn "Duyệt/ Yêu cầu xác nhận", nghĩa là nếu bạn là người quản lý bạn có thể chỉ là người duyệt phiếu.
Và khi bạn ở kho B nhận được phiếu này thì chắc chắn rằng, không có ai có thể sửa số liệu ở phiếu này.

Lưu ý: khi bạn chỉ có quyền trên kho B, bạn có thể gở bỏ "Duyệt/ Yêu cầu xác nhận" nhưng bạn không có quyền check chọn.

Thêm quyền duyệt phiếu chuyển:
Vào Menu "Hệ thống" => "Quản lý người dùng", chọn người dùng cần thêm quyền (bên cột trái)

up hinh anh

Ở mục "Quyền áp dụng" chọn dấu "+"

up hinh anh

 

Ở "Danh mục quyền" chọn "Phiếu chuyển kho - Duyệt, Yêu cầu xác nhận", nhấn double click để hoàn tất.

up hinh anh


Tin liên quan

language