support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng quản lý kho theo từng dự án - công trình

Giới thiệu:

Với chức năng quản lý kho theo dự án, bạn sẽ theo dõi được tồn kho của từng dự án, công trình, mỗi dự án có thể khởi tạo dễ dàng với các thuộc tính cơ bản: Thời gian hoàn thành dự án, công trình, Thông tin chủ đầu tư, khách hàng,

Hướng dẫn:

Tạo dự án: Vào "Danh mục" => "Dự án" => "Tạo mới" => Điền đầy đủ thông tin và lưu lại.

Lập phiếu nhập kho, hoặc chuyển kho đều phải chọn dự án.

Ở báo cáo tồn kho sẽ hiển thị số lượng xuất nhập tồn của từng dự án.


language