support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn tạo thuộc tính sản phẩm mở rộng

Hướng dẫn tạo thuộc tính sản phẩm mở rộng

Mục đích: Để tìm kiếm và quản lý sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các bước để tạo thuộc tính sản phẩm mở rộng

Bước 1: Khởi động phần mềm => click chọn "DANH MỤC" => click chon "Sản phẩm" => xuất hiên bảng chọn, chọn "Danh mục sản phẩm"

up hinh anh

 

Bước 2: Sau khi tap "DANH MỤC SẢN PHẨM" hiện lên => click chọn tên nhóm sản phẩm trong khung "NHÓM SẢN PHẨM"  => click chọn "Thuộc tính mở rộng"

up hinh anh

 

Bước 3: click chọn dấu cộng => bảng "Quản lý trường - Nhóm sản phẩm" hiện lên=> click chọn dấu cộng trOng khung "DANH MỤC TRƯỜNG(FIELD")để thêm thuộc tính mở rộng => bảng "DANH MỤC THUỘC TÍNH(FIELD)" xuất hiện

up hinh anh

 

Bước 4: Trong bảng "DANH MỤC THUỘC TÍNH(FILED)"=> tạo tất cả thuộc tính bạn cần => thoát

*Single Text: 1 dòng

*Combo box: chọn 1 trong nhìu dòng

up hinh anh

Bước 5: Phần mềm sẽ tự động quay lại bảng "Quản lý trường - Nhóm sản phẩm" chọn tất cả thuộc tính bạn cần hiển thị ở thuộc tính mở rộng => thoát

up hinh anh

 

HOÀN THÀNH  !!!

up hinh anh


Tin liên quan

language