support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng xuất nhập theo từng quy cách sản phẩm

- Áp dụng cho các cửa hàng bán tôn tấm, vải cây, với quy cách không cố định, ví dụ vải có cây 15 kg hoặc 15.5kg, tôn có thể bán tấm với chiều dài tùy theo khách yêu cầu.

- Cài đặt:
   Vào Menu [Tiện ích] => [Cài đặt chức năng] => check chọn [Xuất nhập sản phẩm theo từng quy cách]

up hinh anh


   Ở danh mục sản phẩm => [Tiện ích] (H.1) => [Cài đặt] => check chọn [Sử dụng đơn vị tính 2] (H.2) => [Lưu] (H.3) =>  Tắt form danh mục sản phẩm và mở lại.

up hinh anh

Ví dụ cần cài đặt vải cây, mỗi cây có số kg khác nhau

 chọn sản phẩm cần cài đặt => chọn đơn vị tính : kg (H.4) => ở tab [Đơn vị tính phụ] => Ở mục [Đơn vị tính 2] chọn 1kg /cây (H.5) => Nhấn [Chỉnh sửa] => [Lưu].

- Thao tác xuất nhập, Ở form chi tiết xuất nhập, Chọn sản phẩm, chọn số lượng cây => quy cách (số kg/cây) => gõ  đơn giá => Thành tiền = [Số lượng cây]*[Số kg]*[Đơn giá]

 

up hinh anh

- Báo cáo tồn kho => Mặc định số lượng kg, ở mục tùy chọn báo cáo => check chọn [Xem theo đơn vị tính 2] để xem theo số lượng cây.
 

up hinh anh


language