support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng quản lý cho thuê

Quản lý tài sản cho thuê, số lượng đã thu hồi, số lượng còn lại chưa thu hồi, trị giá thuê phát sinh đến ngày tạo bút toán.,

Vào "Tiện Ích" => "Cài đặt chức năng" => Check chọn "Quản lý cho thuê"

up hinh anh

1/ Ở "Nghiệp vụ xuất nhập" chọn "Cho Thuê" => "Phiếu xuất cho thuê"

Cách lập như lập phiếu xuất bán (Nhấn "Tạo mới" => Enter....)

up hinh anh

Sau khi chọn, Enter và vào phần "Chi tiết", Ở mục này, phần đơn giá là giá cho thuê trên ngày/ đơn vị sản phẩm.

 

up hinh anh

2/ Có thể xem báo cáo tồn và trị giá cho thuê: "Báo cáo" => "Tồn kho" => "Tồn cho thuê"

 

up hinh anh

 

Chọn thời điểm xem
 

up hinh anh

3/ Lập phiếu thu hồi: Ở "Nghiệp vụ xuất nhập" chọn "Cho Thuê" => "Phiếu thu hồi từ cho thuê"

Nhấn "Tạo mới" => Chọn , Enter .... để vào phần chi tiết

các lập chi tiết tương tự như lập các nghiệp vụ khác, trên lưới sẽ xuất hiện số lượng đang thuê và số lượng còn lại.

up hinh anh

Có thể chọn nút "Có biểu tượng tìm" để lọc các sản phẩm đang cho thuê, còn lại
Có thể sửa ngay số lượng trên lưới ở cột "Số lượng thu hồi" => Enter

up hinh anh


Tin liên quan

language