support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cách cài đặt thuộc tính sản phẩm mở rổng hiển thị ở báo cáo

Khi bạn đã tạo xong thuộc tính sản phẩm mở rộng (Xem) và muốn nó hiển thị ở "Danh sách sản phẩm" và "báo cáo" như thế nàyup hinh anh

Vào "Danh mục" => "Sản phẩm" => "Thuộc tính" => Check chọn "Hiển thị ở danh sách" => Nhấn "Chỉnh sửa" => Nhấn "Lưu"

 

up hinh anh

Ở "Danh sách sản phẩm " => click chuột phải vào tiêu để ở lưới (danh sách) => "Tùy chọn các cột"

 

up hinh anh

Check chọn vào cột "Chọn ẩn hiện" => "Đồng ý"

up hinh anh

Kết quả: như bên dưới

Bạn có thể tìm kiếm theo thuộc tính mở rộng, hoặc có thể Click nhấn rê và thả chuột khi muốn chuyển cột đến vị trị khác.

up hinh anh


language