support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn chức năng theo dõi trạng thái phiếu nhập kho

Vấn đề: Nhà cung cấp (NCC) yêu cầu thanh toán trước khi chuyển hàng, hoặc cần theo dõi lượng hàng NCC đang giao (trên đường).

Cài đặt: Vào phiếu nhập kho => [Tiện ích] (1) => [Cài đặt] => check chọn [Quản lý trạng thái đơn hàng] (2) => [Lưu]

up hinh anh

 

- Lập phiếu nhập: khi chọn trạng thái = [Chưa nhận được hàng (NCC đang giao)], Tồn cuối chưa phát sinh, ở cáo cáo tồn kho thêm cột [NCC đang giao],

up hinh anh

và công nợ NCC vẫn chưa phát sinh, nhưng có thể lập phiếu thành toán cho NCC


Tin liên quan

language