Hướng dẫn cập nhật danh mục khách hàng

- Để tạo thêm khách hàng mới việc đầu tiên là click chọn “tạo mới” hoặc...

Xem thêm


Hướng dẫn chức năng đặt hàng

- Đây là chức năng nâng cao và vượt trội của chương trình. Chức năng này cho...

Xem thêm


Hướng dẫn tạo danh mục kho/ cửa hàng

- Để thêm mới kho, trước tiên bạn vào "Tiện ích" -> "Cài đặt tiện ích" -> chọn...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật giá bán cho sản phẩm

Click chuột vào mục sản phẩm, nhấn phìm "mũi tên xuống" để hiển thị danh...

Xem thêm


Hướng dẫn cập nhật danh mục sản phẩm

Để bắt đầu bạn nhấn vào nút "Tạo mới" hoặc "đang tạo",Dùng phím mũi tên lên...

Xem thêm


Hướng dẫn xuất kho

- Xuất kho hay còn gọi là bán hàng. Ở giao diện chính của chương trình, bạn...

Xem thêm


Hướng dẫn nhập kho - nhập hàng

- Nhập kho hay còn gọi là mua hàng hóa, sản phẩm. Ở giao diện chính của chương...

Xem thêm


Hướng dẫn cấu hình, định lượng nguyên vật liệu (Áp dụng cho quản lý sản xuất, dịch vu)

Với một sản phẩm thành phẩm, dịch vụ, bạn cần định lượng với một sản phẩm thành...

Xem thêm


language