support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn lập phiếu thu tiền từ khách hàng

 - Phiếu thu tiền được dùng trong trường hợp khách hàng mua hàng nợ và sau đó muốn trả tiền cho doanh nghiệp thì người lập phiếu sẽ lập phiếu thu tiền này.

  - Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ thu chi sau đó click chọn phiếu thu tiền.

                      

-         Để lập phiếu thu tiền trước tiên bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.-         Phần mềm yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho, enter để tiếp tục.

-         Mục nhân viên yêu cầu bạn chọn nhân viên đã cung cấp hàng cho bạn. Nếu không quản lý nhân viên thì phần mềm không yêu cầu bạn chọn mục này. Enter để tiếp tục.

-         Mục khu vực yêu cầu bạn chọn khu vực của khách hàng muốn trả tiền.

-         Mục khách hàng yêu cầu bạn chọn tên khách hàng trả tiền để lập phiếu và enter hiện ra chi tiết phiếu thu.

-         Nhấn vào nút "làm tươi" để hiển thị tất cả người dùng mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh người dùng phiếu thu mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form phiếu thu.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, sau đó nhấn nút “thưc hiện

-         Để lập phiếu thu tiền trước tiên bạn click chọn “ tạo mới “ hoặc đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.


-         Tab thông tin phiếu xuất cho phép bạn chọn phiếu mà khách hàng muốn trả tiền. Khách hàng muốn trả cho phiếu nào thì đánh dấu check vào phiếu đó.

-         Mục tài khoản cá nhân là mức tín dụng của khách hàng. Thiết lập mức tín dụng cho khách hàng ở “danh mục khách hàng “.

-         Mục tiền mặt cho phép bạn nhập số tiền mà khách hàng trả bằng tiền mặt.

-         Tổng tiền thu là tổng số tiền khách hàng trả cho phiếu thu này.

-         Hoàn tất các bước bạn nhấn enter để được lưu các nội dung đã nhập.
language