support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn sử dụng phiếu sửa chữa

-         Phiếu sửa chữa được dùng cho những công ty kinh doanh máy tính, điện thoại… có dịch vụ sửa chữa, bảo hành.

-         Để kích hoạt được chức năng phiếu sửa chữa này bạn vào “ tiện ích” nhấp chọn “cài đặt tiện ích”. Đánh dấu check vào tiện ích “ chức năng dịch vụ sửa chữa, bảo hành” sau đó nhấp vào đồng ý để lưu cấu hình.

-         Sau khi đã kích hoạt được chức năng dịch vụ sửa chữa, tại giao diện chính của chương trình bạn vào “dịch vụ sửa chữa” và click chọn “phiếu sửa chữa”


-         Để bắt đầu lập phiếu sửa chữa trước tiên bạn chọn “ tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter để tiếp tục.

               

-         Bạn có thể tìm nhanh phiếu mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form phiếu sửa chữa.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, gía trị và toán tử so sánh, sau đó nhấn nút “thưc hiện”.

-         Nhấn tổ hợp Ctrl1 để xem trước phiếu chi trước khi in phiếu

-         Nếu không thấy phiếu nào thì nhấn nút ”Refesh” hoặc F5 để load lại tất cả các phiếu.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách phiếu  ra file excel

-         Mục kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn kho cửa hàng nào muốn lưu phiếu và enter đến bước kế tiếp.

-         Tab thông tin khách hàng yêu cầu bạn chọn khu vực của khách hàng đó để biết được khách hàng thuộc khu vực này có được khuyến mãi hay giảm giá không.

-         Mục khách hàng bạn chọn đúng tên khách hàng và enter thì những thông tin khác sẽ hiện ra như tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại.
language