support online

 
Zalo 0909 348689

Tiết kiệm chi phí
Phần mềm bán hàng Vinemacc không phát sinh chi phí khi bạn cài đặt trên nhiều máy tính, bạn có thể cài đặt vào tất cả các máy ở công ty và máy cá nhân hoặc laptop...

- Không phát sinh chi phí khi bạn mở rộng nhiều kho, nhiều cửa hàng, nhiều chi nhánh. Bạn có thể linh động tạo ra chuỗi kho, cửa hàng.

- Do sử dụng công nghệ Saas nên phần mềm bán hàng Vinemacc có nhiều lựa chọn mua hoặc thuê phần mềm: Bạn có thể thuê (trả phí hằng năm) nhằm hạn chế chi phí đầu tư ban đầu hoặc mua vĩnh viễn. Tham khảo giá các phần mềm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


language