support online

 
Zalo 0909 348689

Phiếu thu tiền khác

            - Phiếu thu tiền khác dùng cho những khoản thu khác ngoài khoản thu từ tiền bán hàng, xuất hàng.

            - Tại giao diện chính của chương trình bạn vào nghiệp vụ thu chi và chọn vào phiếu thu tiền khác.

 

-         Sau khi hiện giao diện phiếu thu bạn click chọn “ tạo mới” hoặc “ đang tạo” để bắt đầu lập phiếu sau đó enter để tiếp tục.


               

-         Mục kho cửa hàng yêu cầu bạn chọn đúng kho cửa hàng muốn lập phiếu. Phần mềm chỉ yêu cầu chọn kho cửa hàng nếu bạn quản lý nhiều kho cửa hàng khác nhau.

-         Mục nhóm thu yêu cầu bạn chọn nhóm cho phiếu thu này. Nếu chưa có nhóm thu thì bạn click vào dấu “ + “ kế bên để tạo nhóm thu. Sau đó enter để tiếp tục.

-         Người nộp: Nhập tên người nộp chính xác.

-         Tổng tiền: Yêu cầu bạn nhập số tiền nộp vào để lập phiếu và enter để lưu mới.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả phiếu thu khác mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh phiếu mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form phiếu thu khác.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, sau đó nhấn nút “thưc hiệnlanguage