support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật danh mục khách hàng

-         Để tạo thêm khách hàng mới việc đầu tiên là click chọn “tạo mới” hoặc “đang tạo” sau đó enter.-         Trỏ chuột chuyển đến mục nhóm giá yêu cầu chọn nhóm giá. Bạn dùng phím mũi tên xuống để chọn nhóm giá sau đó enter để tiếp tục. Nếu chưa có nhóm giá phù hợp với khách hàng thì bạn cần tạo nhóm giá mới cho khách hàng đó bằng cách click chọn vào dấu “+” kế bên mục nhóm giá.

-         Tiếp theo dùng mũi tên xuống để chọn khu vục  của khách hàng đó. Nếu khách hàng không thuộc khu vực nào có sẵn thì tạo khu vực mới  bằng cách click vào dấu   “ +” kế bên và enter để tiếp tục.

-         Tạo mã số khách hàng là một chuỗi có thể dùng chữ cái, số, kí tự khác.Lưu ý mã số khách hàng không dấu và không dùng khoảng trắng. Mã số phải được thống nhất theo một format nhất định để tiện quản lý.

Ví dụ cách đặt mã số: 0943550774PHUONGNGA( số điện thoại + tên khách hàng)

-         Nhập tên khách hàng và nhấn enter trỏ chuột chuyển xuống mục điện thoại và sẽ hiện số điện thoại mà bạn đã lấy làm mã khách hàng trước đó và enter nhập địa chỉ khách hàng.

-          Mục chiếc khấu để mặc định chiếc khấu cho khách hàng đó là bao nhiêu % (mặc định -1 là không xét chiếc khấu).


      -    Tài khoản tín dụng là tổng số tiền tối đa mà khách hàng được nợ lại doanh nghiệp. Khi tiền nợ đã vượt quá mức này, phần mềm sẽ không cho xuất hàng nữa.

-         Tab công nợ dùng thiết lập những hạn mức thanh toán của khách hàng. Múc tín dụng bằng -1 tức là không giới hạn mức tín dụng.Tại mục hạn thanh toán, bạn dùng phím mũi tên xuống để hiển thị gí trị mà bạn cần chọn.

   + Tiền mặt: Trả tại chỗ bằng tiền mặt.

   + Nợ không giới hạn: Nợ không giới hạn về thời gian.

   + Nợ 30 ngày: Nợ sau 30 ngày nếu không thanh toán hết hệ thống sẽ cảnh báo là nợ quá hạn.

-         Tab tài khoản: Tài khoản tín dụng sẽ hiền thì số tiền khách hàng còn dư trong thẻ tín dụng (phiếu đặt cọc). Nếu tiền đặt cọc đã hết bạn có thể lập phiếu cọc mới bằng click vào lập phiếu cọc nếu bạn đã kích hoạt tiện ích quản lý thu chi trong chức năng cài đặt tiện ích.

-         Enter lưu mới.

-         Nhấn vào nút " làm tươi " để hiển thị tất cả các khách hàng mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh khách hàng mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form danh mục khách hàng.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách khách hàng ra file excel.


language