support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật danh mục nhà cung cấp

-         Tại giao diện chính của chương trình bạn click chọn danh mục nhà cung cấp.

-         Để tạo nhà cung cấp mới việc đầu tên là bạn click vào “tạo mới” sau đó enter.-         Nhập những thông tin cần thiết của nhà cung cấp. Cần nhập đúng tên và số điện thoại nhân viên phụ trách để tiện cho việc đặt hàng sau này trong tiện ích đặt hàng.

-         Hoàn thành các bước và enter lưu mới.

-         Nhấn vào nút làm tươi để hiển thị tất cả các nhà cung cấp mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh nhà cung cấp mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút “tìm” trên form danh mục nhà cung cấp.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, giá trị và toán tử so sánh, sau đó nhấn nút “thưc hiện”.

        -    Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel.

language