support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn cập nhật nhân viên

-         Thường thì khi doanh nghiệp lớn quản lý nhiều kho cửa hàng khác nhau mới dùng nhiều nhân viên bán hàng khác nhau. Tại giao diện chính của chương trình bạn click chọn danh mục nhân viên.

-         Form quản lý nhân viên bán hàng hiện ra, lúc này nếu bạn chưa có phòng ban nào thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo phòng ban trước bằng cách vào “danh mục” sau đó click chọn “phòng ban”.


         

-        Để tạo mới nhân viên việc đầu tiên bạn phải click chọn “tạo mới” hoặc “đang tạo”.

-        Nhập mã nhân viên và nhấn enter yêu cầu nhập tên nhân viên.

       -     Mục kho cửa hàng yêu cầu chọn kho/ cửa hàng mà nhân viên đó làm việc và cuối cùng nhấn enter lưu mới.

language