support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn lập phiếu chi

-         Phiếu chi được lập khi có nhu cầu chi cho các nghiệp vụ khác phát sinh mà không thuộc vào những nghiệp vụ có trong quy trình quản lý của phần mềm.

-         Tại giao diện chính của chương trình  bạn click chọn nghiệp vụ thu chi và sau đó chọn phiếu chi. Nếu trên giao diện không nhìn thấy nghiệp vụ thu chi, bạn vào tiện ích, cài đặt tiện ích và đánh dấu check vào chức năng quản lý thu chi.

-         Form phiếu chi tiền hiện ra và kèm theo yêu cầu là bạn phải cập nhật nhóm chi.

-         Nhóm chi là một nhóm lớn bao gồm nhiều phiếu chi có cùng thuộc tính chi. Để cập nhật nhóm chi bạn click vào  nút “OK”.


-         Để tạo mới nhóm chi bước đầu tiên bạn chon “tạo mới” hoặc “đang tạo” và enter.

-         Đặt mã cho nhóm chi và enter tới bước kế tiếp.

-         Mục tên nhóm bạn đặt tên cho nhóm chi và enter.

-         Đến mục thuộc nhóm, bạn dùng phím mũi tên xuống chọn nhóm cho phiếu chi này. Ở đây bạn đang tạo phiếu chi nên chúng ta chọn “nhóm chi”, và nếu là lập phiếu thu thì chọn “nhóm  thu” và cuối cùng là enter để lưu mới.


-         Tạo xong nhóm chi bạn vào lại phiếu chi để bắt đầu lập phiếu

-         Để lập phiếu chi trước tiên click vào “ tạo mới” hoặc “đang tạo”, enter để tiếp tục.

-         Nếu bạn có nhiều kho cửa hàng thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn kho hàng, hoặc nếu bạn chỉ có một kho hàng duy nhất và muốn tạo thêm kho hàng mới nữa bạn chỉ cần click vào dấu ” +” kế bên. Lưu ý, khi hệ thống không cho bạn tạo mới kho thì bạn cần kích hoạt chức năng quản lý nhiều kho cửa hàng trong tiện ích, cài đặt tiện ích.

-         Mục số tiền yêu cầu bạn nhập đúng số tiền cần chi trên thực tế và enter tiếp tục.

-         Mục ghi chú cho phép bạn ghi chú những gì cần ghi nhớ trên phiếu này và cuối cùng là enter để lưu mới tất cả các thông tin vừa tạo.

-         Nhấn vào nút "làm tươi" để hiển thị tất cả các phiếu chi mà bạn đã tạo trước đó.

-         Bạn có thể tìm nhanh kho mà mình đã tạo trước đó bằng cách nhấn phím F7 hoặc nút  “ tìm” trên form phiếu chi tiền.

-         Form tìm kiếm hiện ra, lúc này chương trình sẽ cho bạn lựa chọn những thông tin cần hiển thị, gia trị và toán tử so sánh, so đó nhấn nút “thưc hiện”.

-         Nhấn tổ hợp Ctrl1 để xem trước phiếu chi trước khi in phiếu.

-         Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn xuất danh sách phiếu chi  ra file excel.


language